Talo ja tarkastus Oy on insinööritoimisto, jonka toimialoina

 

-Rakennusten kuntotarkastukset

 • Kiinteistöjen kuntoarviot
 • Kosteus- ja homevauriotutkimukset
 • Asuntokaupan kuntotarkastukset

- Rakennussuunnittelu ja valvonta

 • Arkkitehtisuunnittelu
 • Rakennesuunnittelu
 • Korjaussuunnittelu
 • Vastaavan työnjohtajan työt
 • Korjaussuunnitelmien ym. valvonta
  (esim. kerrostalojen julkisivu- ja parvekeremonti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Esimerkkejä toteuttamistamme kohteista; ennen julkisivuremonttia/julkisivuremontin jälkeen.

-Rakennuttaminen  

 • Taloyhtiöiden korjausten suunnittelu, tarjouspyynnöt ja urakkasopimukset ( oikein suunnitelluilla korjauksilla ja tarkoin määritellyillä tarjouspyynnöillä saadaan korjausurakoiden epävarmuustekijät minimoitua ja kalliisti hinnoitellut lisätyöt pois )
 • Laajennukset, uudiskohteet ym.

- Energiatodistukset

 • Erilliset taloyhtiöiden energiatodistukset ja energiaselvitykset
 • Rakennusluvan vaatimat energiatodistukset uudiskohteisiin

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

Virallinen / tutkinnon suorittanut asuntokaupan kuntotarkastaja Salon seudulla.
()

Talo ja Tarkastus Oy suorittaa tarkastukset asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteisen toimintamallin KH 90-00317 mukaisesti (ks. tilaajan ohje).

Asuntokaupan yhteydessä tehtävän kuntotarkastuksen tarkoitus on tuottaa puolueetonta tietoa tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista ja mahdollisista vaurioriskeistä.
Aistinvaraisella, pintapuolisella ja rakennetta rikkomattomin menetelmin tehtävällä tarkastuksella tarkastetaan näkyvät pinnat kaikissa tiloissa, joihin tarkastajan on mahdollista päästä.

Tehdyistä havainnoista kuntotarkastaja arvioi, onko kohteessa olemassa riski muihin kuin aistinvaraisesti havaittuihin virheisiin ja puutteisiin. Mikäli epäilyttävästä rakenteesta ei saada selvyyttä ainetta rikkomattomin menetelmin, kuntotarkastaja suosittelee lisätutkimuksia.

Kuntotarkastusraportissa esitetään havaitut oleelliset vauriot, riskit, puutteet ja korjaustarpeet, sekä suositukset ja toimenpide-ehdotukset tarkastushetkellä havaittujen epäkohtien selvittämiseksi tai korjaamiseksi.

KIINTEISTÖN KUNTOARVIO

Kiinteistöjen kuntoarvioita suoritetaan yleisesti taloyhtiöille tai liikekiinteistöille.
Kuntoarviot suoritetaan rakennustekniikan, lvi-tekniikan ja sähkötekniikan asiantuntijoiden yhteistyönä.

Asuinkiinteistön kuntoarviot suoritetaan pääsääntöisesti ohjekortin kh 90-00293 mukaisesti (ks. ohjekortti).
Kuntoarvioon kuuluu pitkän tähtäimen suunnitelma eli seuraavaksi 10:ksi vuodeksi suositeltavat toimenpiteet kustannusarvioineen.

ENERGIATODISTUKSET

Teemme energiatodistukset joko kuntoarvion yhteydessä tai erikseen olemassa oleville yli 6:n huoneiston taloyhtiöiille tai liikekiinteistöille. Heikki Pöysti on erillisen energiatodistuksen pätevyyden suorittanut.

RAKENNUSSUUNNITTELU JA VALVONTA

Rakennussuunnittelu hoituu toimistossamme acad-pohjaisella rakennus sovelluksella, joka on yleisesti käytettävissä suurimmassa osassa insinööritoimistoja. Cad-pohjaiset tiedostot on helposti siirrettävissä talotehtaille tai rakenne-, lvi, tai sähkösuunnittelijoille ja tarkka tiedon siirto johtaa yhä vähempiin virhemahdollisuuksiin. Pientalo suunnittelussa läheinen asiakaskontakti ja hyvät yhteydet kuntien rakennusvalvontaan helpottavat rakennuttajaa ja mahdollistavat parhaan lopputuloksen. Rakennesuunnitteluinsinöörin tiedoilla ja taidoilla ja vuosien kokemuksella pystymme jo arkkitehtisuunnittelussa huomioimaan rakenteiden kustannusvaikutukset ja täten saamaan näyttäviä ja käytännöllisiä taloja pienemmillä kustannuksilla.

Rakennusvalvonnassa itse ja lukuisten yhteistyökumppaniemme avulla olemme voineet valvoa, että rakennusprojekti on sujunut menestyksekkäästi nykyisten rakennusmääräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kontaktit lukuisiin yhteistyökumppaneihimme ja kokemus ja luottamus vuosien varrella toteuttamiimme projekteihin ovat luoneet meille vahvan yhteistyökuvion, jonka avulla asiakkaamme ovat saaneet laadukkaan ja taloudellisen kokonaisuuden.

Korjaussuunnittelussa ja -valvonnassa pystymme kuntotarkastajan pätevyydellä ja kokemuksella ottamaan huomioon myös virhemahdollisuudet, joita ei normaali suunnittelija tai valvoja pysty havainnoimaan. Esimerkiksi kerrostalojen julkisivu- ja parvekeremonteissa voimme tarjota taloyhtiöille ym. kokonaisuuden, jonka avulla säästetään selvää rahaa ja saadaan asuntojen arvot nousuun.

Lisäksi toimimme edustajina Plania lämpökodeissa.

 

 

 

 

 

 

Tammikuu©2013