Asuntokaupan kuntotarkastus

Asuntokaupan kuntotarkastuksen tavoite on antaa puolueetonta tietoa asunnon rakennusteknisestä kunnosta, vaurioriskeistä ja korjaustarpeista.

Kuntotarkastus suoritetaan ainetta rikkomattomin menetelmin, aistinvaraisesti ja kokemusperäisesti.

Tilaajan tulisi ennen tarkastusta huomioida seuraavaa:

Rakennusta koskevat asiakirjat valmiiksi:

 • Rakennus- ja rakennepiirustukset
 • Lopputarkastuspöytäkirja
 • Raportit aiemmin tehdyistä kuntotarkastuksista
 • Muut rakennusta koskevat asiakirjat

Omistajan tulee ennen tarkastusta kirjata ylös tiedossa olevat seikat
(liitteenä lomake ko. asioiden kirjaamista varten):

 • Omistushistoria
 • Tehdyt korjaustoimenpiteet
 • Tiedossa olevat vauriot tai epäilyt
 • Suunnitellut korjauiset
 • Poikkeavat käyttötottumukset, hajut yms.

Ennen tarkastusta tulee talon asukkaiden huomioida seuraavaa:

 • Laatoitetussa suihkutilassa tulee suihkun käyttöä vältää noin 2 vrk ennen tarkastusta
 • Normaali käyttö(ei tehotuuletusta, ovet mielummin suljettuina)
 • Esteetön kulku / tarkastus mahdoillisuus
  • mahdollisten kaivojen kannet esiin, kaivot avattavissa vähibtään 1 salaojien tarkastuskaivo esille
   allaskaappi vapaaksi
 • Tikkaat / kulku katolle

Asuntokaupan kuntotarkastusta varten tehty yhteinen toimintamalli, jonka mukaisesti kuntotarkastuksia tehdään. (ks. tilaajan ohje KH 90-00316)

Kuntotarkastuksen tekeminen paikanpäällä kestää noin 2 - 5 tuntia. Kirjallinen raportti tehdään seuraavina päivinä (mahdollisimman pian) tarkastuksen jälkeen.

Sekä myyjän ja ostajan läsnäoloa tarkastuksessa suositellaan( ei välttämätöntä).

Korjaustoimenpiteet

 

 

 

 

 

Tammikuu©2013