Asuntokaupan kuntotarkastus

Asuntokaupan kuntotarkastuksen tavoite on antaa puolueetonta tietoa asunnon rakennusteknisestä kunnosta, vaurioriskeistä ja korjaustarpeista. Kuntotarkastus suoritetaan ainetta rikkomattomin menetelmin, aistinvaraisesti ja kokemusperäisesti.
Tilaajan tulisi ennen tarkastusta huomioida seuraavaa:

Rakennusta koskevat asiakirjat valmiiksi:

 • Rakennus- ja rakennepiirustukset
 • Lopputarkastuspöytäkirja
 • Raportit aiemmin tehdyistä
 • Kuntotarkastuksista
 • Muut rakennusta koskevat asiakirjat

Omistajan tulee ennen tarkastusta kirjata ylös tiedossa olevat seikat
(liitteenä lomake ko. asioiden kirjaamista varten):

 • Omistushistoria
 • Tehdyt korjaustoimenpiteet
 • Tiedossa olevat vauriot tai epäilyt
 • Suunnitellut korjauiset
 • Poikkeavat käyttötottumukset, hajut yms.

Ennen tarkastusta tulee talon asukkaiden huomioida seuraavaa:

 • Laatoitetussa suihkutilassa tulee suihkun käyttöä välttää noin 2 vrk ennen tarkastusta
 • Normaali käyttö(ei tehotuuletusta, ovet mielummin suljettuina)
 • Esteetön kulku / tarkastus mahdoillisuus
 • Mahdollisten kaivojen kannet esiin, kaivot avattavissa (vähintään 1 salaojien tarkastuskaivo) 
 • allaskaappi vapaaksi
 • Tikkaat / kulku katolle
  Asuntokaupan kuntotarkastusta varten tehty yhteinen toimintamalli, jonka mukaisesti kuntotarkastuksia tehdään. (ks. tilaajan ohje KH 90-00316)

Kuntotarkastuksen tekeminen paikanpäällä kestää noin 2 – 5 tuntia. Kirjallinen raportti tehdään seuraavina päivinä (mahdollisimman pian) tarkastuksen jälkeen.

Sekä myyjän ja ostajan läsnäoloa tarkastuksessa suositellaan( ei välttämätöntä).

Lue vieressä oleva asuntokaupan kuntotarkastus teksti huolella. Avaa lomake ja täytä kuntotarkastuksen haastattelu lomake lukemisen jälkeen. Lopuksi lähetä lomake sähköpostin liitetiedostona: heikki.poysti@talojatarkastus.fi