Rakennus suunnittelu ja valvonta

Rakennussuunnittelu hoituu toimistossamme ACAD-pohjaisilla rakennus sovelluksella. Rakennesuunnitteluinsinöörin tiedoilla, taidoilla ja vuosien kokemuksella pystymme jo arkkitehtisuunnittelussa huomioimaan rakenteiden kustannusvaikutukset ja täten saamaan näyttäviä rakennuksia ja käytännöllisiä rakenteita pienemmillä kustannuksilla.

Korjaussuunnittelussa ja -valvonnassa pystymme kuntotarkastajan pätevyydellä ja kokemuksella ottamaan huomioon myös virhemahdollisuudet, joita ei normaali suunnittelija tai valvoja pysty havainnoimaan. Esimerkiksi kerrostalojen julkisivu- ja parvekeremonteissa voimme tarjota taloyhtiöille ym. kokonaisuuden, jonka avulla säästetään selvää rahaa ja saadaan asuntojen arvot nousuun. Myös pienemmissä korjaustoimissa rakenteiden vahva tuntemus ja kokemus korjauksista ja yleisimmistä virhemahdollisuuksista antaa vahvan pohjan suunnittelulle ja korjausprojektien hoitamiselle.

KIINTEISTÖN KUNTOARVIO

Kiinteistöjen kuntoarvioita suoritetaan yleisesti taloyhtiöille tai liikekiinteistöille.
Kuntoarviot suoritetaan rakennustekniikan, lvi-tekniikan ja sähkötekniikan asiantuntijoiden yhteistyönä.

Kuntoarviot suoritetaan KH/RT ohjekorttien mukaisesti
Kuntoarvioon kuuluu pitkän tähtäimen suunnitelma eli seuraavaksi 10:ksi vuodeksi suositeltavat toimenpiteet kustannusarvioineen.

ENERGIATODISTUKSET

Teemme energiatodistukset joko kuntoarvion yhteydessä tai erikseen. Heikki Pöysti on suorittanut erillisen energiatodistuksen pätevyyden.

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

Talo ja Tarkastus Oy suorittaa tarkastukset asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteisen toimintamallin KH 90-00394 mukaisesti

Asuntokaupan yhteydessä tehtävän kuntotarkastuksen tarkoitus on tuottaa puolueetonta tietoa tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista ja mahdollisista vaurioriskeistä.
Aistinvaraisella, pintapuolisella ja rakennetta rikkomattomin menetelmin tehtävällä tarkastuksella tarkastetaan näkyvät pinnat kaikissa tiloissa, joihin tarkastajan on mahdollista päästä.

Tehdyistä havainnoista kuntotarkastaja arvioi, onko kohteessa olemassa riski muihin kuin aistinvaraisesti havaittuihin virheisiin ja puutteisiin. Mikäli epäilyttävästä rakenteesta ei saada selvyyttä ainetta rikkomattomin menetelmin, kuntotarkastaja suosittelee lisätutkimuksia.

Kuntotarkastusraportissa esitetään havaitut oleelliset vauriot, riskit, puutteet ja korjaustarpeet, sekä suositukset ja toimenpide-ehdotukset tarkastushetkellä havaittujen epäkohtien selvittämiseksi tai korjaamiseksi.